Lei ut båt

 

Lei ut båten din gjennom Sognefjord Boating

– og tjen penger på den når du ikke bruker den selv

Sognefjord Boating formidler utleie av privateide båter til våre kunder. Ved å leie ut din båt, kan du få avkastning på din båtinvestering i de ukene du selv ikke bruker den.

Inntekter på utleie
Hvor mye du kan tjene på utleie er avhengig av hvilken båt du har, hvor god stand den er i, hvor godt utstyrt den er, hvilken pris du leier ut til, og ikke minst hvor mange uker du ønsker å leie den ut. Så lenge prisen ikke er urimelig høy, kan det være mulig å oppnå 6-8 uker utleie i løpet av en sesong.

Leieprisen fastsettes først og fremst av deg som båteier, men vi vil bidra med vår erfaring i prisfastsettelsen. Leiesummen, gebyr for vask og depositum betales direkte fra leietaker til båteier. Vi fakturerer deg som båteier formidlingsprovisjon i etterkant på månedlig basis.

Leietakere
I Sognefjord Boating leier vi kun ut båter til båtvante leietakere med nødvendig båtførerbevis/sertifikat. Leietakere må ha erfaring med lignende båter som den de ønsker å leie, og de må bekrefte dette skriftlig. For eksempel må de ha seilererfaring for å kunne leie en seilbåt.

Vi inngår en utleiekontrakt mellom oss og leietaker, sikrer at leietaker har nødvendige kvalifikasjoner og erfaring, og sørger for at leiesum og depositum innbetales. Vi sender diverse dokumenter til leietaker for utfylling og signatur, svarer på spørsmål fra leietakers side, og holder løpende kontakt med deg som båteier om ledige uker m.v.

Båtens standard og utrustning
Sognefjord Boating leier ut motor- og seilbåter av forskjellig type, størrelse og alder. Et felles krav til alle båter er at de er i god stand, rengjort og med sikkerhetsutstyret i topp stand. En leietaker vil forvente at selv om det er en eldre båt som leies, så er motor, seil og rigg i god stand. Alle personlige eiendeler som en ikke ønsker at leietaker skal benytte, må tas ut av båten før utleie. Leietaker tar selv med sengetøy, håndklær, kjøkkenhåndklær, kluter og lignende.

Sikkerhetsutstyr som redningsvester (en til hver person), brannslukkere, og nødbluss skal være ombord og i god stand. Har båten redningsflåte skal dette oppgis, og båteier må sørge for at denne fungerer som den skal. Kjøkkenutstyret skal svare til antall personer om bord, og antall dyner og puter om bord må tilsvare det antall som oppgis av deg ved inngåelse av formidlingsavtalen.

Ut- og innlevering
Sognefjord Boating vil naturligvis hjelpe til så godt vi kan, men det er du som båteier som står for utlevering og mottak av båten, instruksjon i bruk av båten og utstyret om bord, samt gjennomgang av vårt sikkerhetsskjema før utleie. Båten skal overleveres til leietaker med fulle diesel- og vanntanker, og leietaker skal levere båten tilbake etter samme prinsipp. Ved innlevering skal du sjekke at båten og utstyret er i orden, og du skal påse at leietaker fyller ut vår erklæring vedrørende dette. Du må videre sjekke at båten er rengjort, eventuelt rengjøre båten selv dersom leietaker ønsker å betale for dette. Til slutt er det er viktig at du som båteier er tilgjengelig for leietaker per telefon, dersom noe skulle skje i leieperioden.

Forsikring
Forsikringsvilkårene er ulike fra selskap til selskap. For å kunne leie ut båten din, er det vanlig at du må tegne en tilleggsforsikring som dekker den perioden du ønsker å leie ut. Kontakt forsikringsselskapet ditt for å finne ut hvilke regler som gjelder for deg og din båt. Sognefjord Boating leier kun ut båter som er korrekt forsikret, og hvor dette er bekreftet av deg som båteier.

Før båten utleveres, skal leietaker betale et depositum som normalt tilsvarer forsikringens egenandel. Er båten ikke i samme stand når leietaker leverer den tilbake, har du rett til å beholde hele eller deler av depositumet for å dekke dine kostnader ved å utbedre skaden.

Avtale om formidling
Sognefjord Boating inngår avtaler om formidling hele året. På grunn av at bestillinger gjerne kommer i løpet av høsten og vinteren, vil en tidlig registering øke mulighetene for utleie i de ukene du ønsker neste sesong.

Ta gjerne kontakt med oss via skjema under. 

Kontakt oss