Fisketurisme

Registrert turistfiskevirksomhet

Sognefjord Boating er registret som turistfiskevirksomhet hos Fiskeridirektoratet, og skal i henhold til «Forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter» rapportere til direktoratet om kundenenes fangster av torsk, kveite, sei, uer og steinbit.

Hele forskriften kan du lese her.

Rapportering av fangst

Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per båt og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst).

Fra og med 1. januar 2022 skal fangstrapportering skje ved bruk av digitale systemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet. Sognefjord Boating benytter løsningen GoFish til registrering, rapportering og dokumentasjon av fangst. Våre kunder vil få tilgang til GoFish og logger seg inn i systemet og registrerer fangst etter hver fisketur. Fangsten rapporteres automatisk til Fiskeridirektoratet og nødvendig dokumentasjon til eventuell utførsel av fisk (se under) genereres i løsningen. 

Utførsel av fisk

Utførselskvoten er 18 kg for gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. Turistfiskere skal dokumentere at fisket er gjort i regi av en registrert turistfiskebedrift når fisk tas ut av landet.

NB! Det er kun mulig å utføre fisk dersom du har fisket og oppholdt deg hos en registrert turistfiskebedrift. Utførselskvoten er 18 kilo fisk eller fiskeprodukt. Du kan ta med deg utførselskvoten inntil to ganger per år.

Tolletaten vil ved utførsel kreve dokumentasjon på fangster den enkelte turistfisker har rapportert til turistfiskevirksomheten. En slik utskrift eller pdf-fil må inneholde:

  • Navn på virksomheten
  • Navn på hvem som har fisket
  • Hvor mye som er fisket

Personene som er navngitt på dokumentet må være med når fisken blir ført ut av landet.